Den sorgsna vargen (Le loup chagrin)
Besättning: 2.2*.2.2 / 4.2.3*.1 / timpani, percussion, strings
(ob 2 = cor anglais, tbn 3 = bass trombone)
Durata: 21 min

Komponerad 2008 till Helsingborgs Symfoniorkester. Beställt av Musik i Syd.
Uruppförd 2009 med Stefan Solyom som dirigent.