Footprints of a Monkey
Besättning:  klarinett solo och stråkar.
Durata: 22 min.

Vid uruppförandet bestod stråkorkestern av 15 personer (5,4,3,2,1).
Okestern är ibland diviserad. Violinerna antingen a) tvåstammigt,
b) trestämmigt eller c) solist plus tvåstämmigt. Viola ibland tvåstämmigt och
Violoncelli ibland tvåstämmigt.

Uruppfördes av Kristian Möller, klarinett och Musica Vitae under
Johannes Gustavsson.

Komponerad 2006.
Beställt av Musik i Syd till Musica Vitae.