Himmlen ... Vänta!
Besättning:2.2.2.2 / 4.2.3*.0 / timpani, percussion, strings
(tbn 3 = bass trombone)
Durata: 22 min

Komponerat 2006. Beställt av Helsingborgs Symfoniorkester. Uruppfört xxx av Helsingborgs
Symfoniorkester med Stefan Solynom som dirigent.