En Symfoni
Besättning: 3*.3*.3*.3* / 4.3. 3*.1 /timpani, 3 percussion, celesta, harp / strings
(fl 2 alt piccoloflute, fl 3 alt altoflute, ob 3 = cor anglais, cl 3 = bassclarinet, bsn 3 = contrabassoon,
tbn 3 = bass trombone)
Durata: 18 min

Komponerad 1990. Uruppförd 1990 av Sveriges Radios Symfoniorkester under Sonny Jansson.