om Hjärnan
Besättning: 2.2*.2*.2 / 4.2.3*.0 / timpani, percussion / strings
(ob 2 alt cor anglais, cl 2 alt bass clarinet, tbn 3 = bass trombone,
the timpani and percussion could be played by one person,
the conductor plays one gunshot)
Alla orkestermusiker utom slagverket förflyttar sig utanför scenen.
Durata: 37 min

En recension med rubriken ”Vara inne i musiken” finns i Reines Orkesterstycken.

Komponerat 1999. Beställt av Svenska Rikskonserter till Helsingborgs Symfoniorkester.
Uruppfört i jan 2000 av Helsingborgs Symfoniorkerster under Arvo Volmer.

Du kan lyssna på början på varje sats.