En tråd i väven
Besättning: 3.3*.3*.3* /4.2.2.0 / timpani, 3 percussion, harp, celesta / strings
(ob 3 = cor anglais, cl 3 = bass clarinet, bsn 3 = contrabassoon)
Durata: 24 min

En recension med rubriken ”Imponerande väv av Reine Jönsson” finns i Reines Orkesterstycken.

Jag skrev en text som handlar den del om stycket.

Komponerat 2002 till Mamö Symfoniorkester. Beställt av Malmö Symfoniorkester.
Uruppfört 28/11 (vilket år?) av Malmö Symfoniorkester under B Tommy Andersson.

Du kan lyssna på början på varje sats.